Find a dealer

Aston Martin Ho Chi Minh City

Aston Martin Ho Chi Minh

Aston Martin Ho Chi Minh City 是获得正式授权的阿斯顿·马丁特许经销商,旨在为客户提供无与匹敌的优质服务和专业技能。我们致力于满足您对阿斯顿·马丁的所有需求,无论您是选购还是养护爱车,我们都将为您提供杰出的个性化服务,并以此为傲。

联系我们

Aston Martin Ho Chi Minh - 销售

Lot DVTM-1A, Road No 7, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7

Ho Chi Minh

700000

Viet Nam

路线

+84 969 58 7070

astonmartin.hcm@ct.wearnes.com

营业时间

周一:

星期二:

星期三:

星期四:

星期五:

星期六:

星期日:

联系我们

Aston Martin Ho Chi Minh - 汽车养护

Lot DVTM-1A, Road No 7, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7

Ho Chi Minh

700000

Viet Nam

路线

+84 969 583 030

astonmartin.hcm@ct.wearnes.com

营业时间

周一:

星期二:

星期三:

星期四:

星期五:

星期六:

星期日:

联系我们

Aston Martin Ho Chi Minh - Pre-owned

Lot DVTM-1A, Road No 7, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7

Ho Chi Minh

700000

Viet Nam

路线

astonmartin.hcm@ct.wearnes.com

营业时间

周一:

星期二:

星期三:

星期四:

星期五:

星期六:

星期日: